Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023

Tiếng anh chuyên ngành – Bộ y tế

Sách: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: GIÁO DỤC VIỆT...

Tiếng anh dành cho giới bác sĩ và y tá

Sách: TIẾNG ANH DÀNH CHO GIỚI BÁC SĨ VÀ Y TÁ  Tác giả/ Chủ biên: KHÔNG Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản: TP...

Tiếng anh đàm thoại cho y tá

Sách: TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI CHO Y TÁ Tác giả/ Chủ biên: Biên dịch: NGUYỄN THÀNH YẾN Bộ môn/ Trường: KHÔNG Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT Nhà xuất bản:...