Chủ Nhật, Tháng Hai 5, 2023

Bệnh viện Phổi Thanh Hoá tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: – Thời gian: kể từ ngày...

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm...

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021  

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 805 /QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển...

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chứctheo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2021 với những...

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, Quảng Ninh tuyển dụng LĐHĐ năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Thi...

TTYT huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

TTYT huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu 2. Hình thức tuyển dụng: Xét...

Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và...

Căn cứ văn bản số 16789/UBND – THKH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp...

Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng lao động năm 2021

Trường Đại học Y tế công cộng có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: 1. Vị trí, số lượng: – Vị trí: Kỹ thuật viên...

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2021

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu 2. Thời gian...

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 805 /QĐ-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển...